HR | ENG
HPS
YouTube
Facebook

Prilazi Klepincu:

Iz Bačić dulibe preko sedla za Ždrilom (1.5)
    Do sedla pod Ždrilom (raskršće) moguć je pristup Južnom stazom od Bačić dulibe (30 min).

    Nakon Ždrila staza se lagano spušta u smjeru jogoistoka i na sedlu sjeverno od Došen Ruje i južno od Došen dulibice skreće u smjeru sjeveroistoka (lagani uspon), ostavlja dulibicu s lijeve strane te na vrhu dulibice ulazi u šumu. Nakon 10 minuta hoda (Plančica) odvaja se odvojak za Došen Plane, a staza nastavlja kroz šumu i izlazi na livade Klepinac. Do raskršća puta prema Kurozebu ima još 10-15 minuta u smjeru sjevera. Treba paziti na markaciju na tlu i suhozidu kraj staze.

    Od Klepinca vode putevi za Kokir, Kurozeb, Perin Dolac, Mali kraj (Icanova Baraka) i Pazarište (put je zarastao).