HR | ENG
HPS
YouTube
Facebook

Kružna staza

Kružna staza polazi i vraća se u Bačić dulibu. Ona je spoj dviju staza: Sjeverne staze i Južne staze. Sjeverna staza polazi sa sjeverne strane Bačić dulibe i od nje se račvaju putevi za Kokir, Tvrdu dulibu, Plane (zapadni pristup), Planska brda (peko Strmca), a Južna staza kreće s južne strane dulibe i na nju se nastavljaju putevi za Došen Ruju, Karlinovu Pećinu, Klepinac, Plane i Planska brda (preko Plančice), Kurozeb, Došen dabar... Ovdje je detaljan pis obiju staza.

Staza je za umjerene šetnje, gotovo cijela je u hladu, a pogodna je i za djecu.

Sjeverna staza (40 min)
    Iz centra dulibe staza keće kolnim putem (makadam) u smjeru sjeveroistoka i nakon 100 m se (desno) odvaja od kolnog puta i ulazi u šumu. Nakon 5-10 min hoda počinje uspun sve do sedla sjeverno od Stjenovitog Vrška (Ždrilo). Odavde se račvaju putevi prema Šprengi (lijevo) i prema Došen Ruji. Nakon 10 min laganog silaska staza se spaja s Južnom stazom na raskršću puteva zvanom za Ždrilom .

    Lokalni naziv za tu stazu je Staza kroz vrške.

Južna staza (30 min)
    Iz centra dulibe staza polazi u smjeru juga i nakon 100 m skreće, (ulijevo) na vlaku južno od Dulibe. Po toj vlaci staza se lagano penje i ulazu u rijetku šumu te uz južni obronak Stjenovitog vrška i sjeverno od Došen dulibe (vidik prema Aginom kuku) izlazi na malo sedlo pod Stjenovitim vrškom. Kroz šumu još 5-10 minuta krivudavog puta do raskršća za Ždrilom gdje se spaja sa Sjevernom stazom.

    Lokalni naziv za tu stazu je Staza prema Ruji.